کوتاه آمدنم را ببخش

مرا ببخش

کوتاه آمدم

کوتاهتر از این نمیشوم

مرا ببر به بلندترین نقطه ی ذهنت

 شاید آنجای ذهنت

کمی

 برای منه

جا مانده

آسودگی مانده با شد

امضاء : ملیحه کی پور

۲۳:۴۰

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan