دختری که دوست داشت خدا باشد

دختری که دوست داشت خدا باشد


یه احساس عجیبی


دلم حالی به حالی میشه وقتی 

نگاهم تو نگاهت مات میشه

ویا شاید که چشمان قشنگت 

میان قلب من قلاب میشه


چه جوری میشه هر وقتی که باشی 

صدای قلب من نزدیک میشه

گمونم تو نگاه مبهم تو 

قلو زنجیر قلبم باز میشه


یه احساس عجیبی توی قلبم 

کنار تو که باشم جون می گیره

یه حسی که همیشه بوده اما 

کنار تو به مرز دل رسیده                                                  امضاء:ملیحه کی پور                                   


 

Designed By Erfan Powered by Bayan