ماهی های ساحل زیست

گاهی

تمام واژه ها بی معنی اند

گاهی

می سوزانند تمام وجودم را

گاهی

سروتهشان هم بی سرو ته است

مثل تمام ماهی های

ذهن مشوش من

همان ها که ساحل زیست اند

ماهی  هم ماهی های قدیم

امضاء:ملیحه کی پور

۲۱:۱۹

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan