هواشناسی دروغ میگوید

هوا شناسی دروغ میگوید

اینجا هوا

نه آفتابیست

نه نیمه ابری

بدون تو

و بدون هوای تو

اینجا

 در اعماق قلبم

هوا پس است

امضاء:ملیحه کی پور

۱۳:۴۰

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan