پای من جای پای تو

پا هایم میلرزند

وقتی قدم در جای پای تو می گذارم

پاهایم میلرزند

وقتی

تنها عطرت جای خالیت را پر کرده است

پاهایم میلرزند

لعنت به تو زندگی

باز هم در هوایش

نفس کم آوردم

امضاءملیحه کی پور

۱۷:۰۹

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan