دریا

برایت

آرزویِ دل خوشی دارم

کنارِ ساحلِ دریا

نگاهت را بچرخان

من همانجا روبه رویت

موج ها را خیره می مانم

چه عطرِ دلنشینی

 از تو جاماندست

کنارِ من

چقدر زیباست

وقتی نامت

بر تنِ ساحل نشسته

چه غمگین است

موجی که تو را با خود به دریا می برد

نگاهِ خیره ام

جامانده بر دریای مواجی

که از نقشِ دلم

بر روی ساحل...

ناگهان سر می خورد

موجی میانِ قلبِ سنگینم

و من...

ناباورانه غرقِ دریا می شوم

با تو ...

امضا:ملیحه کی پور

۱۶:۲۶

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan