مهربان خدایم

مشتی ستاره

که پاشیده شد به آسمان

زنجیری از سپیده

به گیتی نشست

با هر تلألو رخشان ماه ماه

نام خدا بود که به اسماء نشست

امضا:ملیحه کی پور

۲۳:۵۶

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan