بوسیدنی مثل صدای تو

دست هایم درد میکند بسکه بال بال زدم برایش بسکه بخاطرش طاقت آوردم پوست تنهایی ام کلفت تر شده است

.........

تنگ

در آغوش میکشم

صدای بوسیدنی ات را

برایم لبخند

بیاور


امضا:ملیحه کی پور

۲۳:۵۰

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan