گریه

به شکسته ...

به گذشته... 

حسرت و غم مخورید...

شاید آن گریه ی اول... 

که ز چشمانت ریخت...

سند محکم این بود... 

زندگی آسان نیست...

اگر آسانی بود گریه آغاز نبود...

امضاء: ملیحه کی پور

ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

 

۱۱:۱۲

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan