امروزه من

دارم تغییر میکنم تغىىرات اساسى هم از درون هم از برون که البته برونىه  واسه ظاهر بىنا بىشتر به چشم مىاد هر چند...این از سرُ وضعم پیداست

آره تغییر کردم ; من همون دختری ام که همیشه مثل پسر ها لباس می پوشید همونی ام که از دامن بیزار بود همونی ام که... هیچ فکر نمیکردم اولین چیزی که واسه عیدم میخرم یه دامن گل من گلی باشه انگاری تازه متولد شدم اونم دختر

میدونی ؟! من فهمیدم که فقط خانواده

باعث تولد یه آدم نمیشه آدم میتونه با یه دست باز و رویی گشاده و حتی تر یه دامن... هم متولد بشه

واینگونه ناگهان دختری متولد شد

25 سالگی جان حیف تو که تبعید شدی به قلب خاطراتم راستش را بخواهی روزگار بدی را برایم رقم زدی اما حالا که اولین ثانیه های ورودم به 26 سالگیسا حالم خوب است و زنده ام

آن هم به امید روزهای خوب, شاد

#من_فراموش_شدمُ_تو_هنوزم_توو_نفسا_می

#من_رفتم_تو_بیس_شیش

#باز_امشب_توی_رؤیا_خواب_تو_رو_میبینم_توی_خوابم_پیش_تو_دوباره_من_میشینم

#با_صدای_مهدی_مقدم

۰۰:۰۰

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan