هوای زیر سر شهر


شب است و منُ

ریل های راه آهن...

دوباره خاطره ی تو،قطار،راه آهن

دوباره زوزه ی گرگ های وحشی رویا

شنیده میشود ازکنج این عبادتگاه

شبیه زمزمه ی قطره های بارانی

سکوت میکنم اما...

هوای زیر سرشهر مانده در قلبم

امضاء: ملیحه کی پور

۰۰:۴۰

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan