شاید سی سال بعد


یادمه تا یک ساله پیش داشتن یه گوشی اندروید از آرزوهام بودمهوم😊 چقدر  آرزوم برام بزرگ بود البته همون 

پارسال به آرزوم رسیدم میدونم واسه خیلیا آرزوم مسخره بود اما واقعا آرزوم بود که بهش رسیدم .

اون روزا ی بعد ش  ...ولش کن بیخیال فقط اینو بدون گل گندم خیلی بهم سخت گذشت شایدباورش برات سخت 

باشه اما من هنوز نفهمیدم چرا  ،من واقعا هنوز نمیدونم چرا ...

شاید سی سال بعد بفهمم یعنی میشه؟

میدونی !!! 


پ.ن:

😳

هه...کی منو اصلا یادشه.

۰۶:۲۵

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan