.نفهمیدی

درگیرِ تو هستم بدونه تو

دنیا برام وارونه می چرخه

از ظاهرم حتی نفهمیدی

دوریت منُ آشفته تر کرده...

امضاء: ملیحه کی پور

پ.ن:

 به طرف میگم تو که چادرسرته دیگه چرا موهات میندازی بیرون درست نیستگفت این یه مسئله‌شخصیه بعدشم دل باید پاک باشه؛خیلی متأسف شدم براش  فقط هم بخاطر کوته فکریش  از نظر مخه پوک اون تذکر من دخالت تومسائل شخصیش بود ولی من دستور دینم رو اجرا کردم  یعنی امر به معروف و پوک بودن مخش بخاطر اینه که گفت دل باید پاک باشه ظاهر که مهم نیست  آخه آدم انسان...چی میشه به تو گفت خوب دلی که پاک باشه دیگه نمیاد موهاش رو به نمایش بذاره...

متأسفم ...


نتتت

۰۲:۱۸

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan