دیوونه شدم

دارم حست میکنم بدجور...

فکر کنم زده به سرم پاشم برم صبحانه بخورم

صبحانه فقط ارده شیره  ...گل گندمم

۰۶:۲۲

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan