به قرآن ...

همه اش دلم برایت تنگ است گل گندمم ...هر چند روز یک بار هم خواهرم گیر میدهد که تو مگر تلگرامت راحذف نصب نکرده ای پس چرا باز هم آنلاین میزند من هم به او میگویم که تلگرام خر ِ نفهم است کی پس به تو میرسم؟انقدر در لحظه لحظه ی عمرم جاری و ساری هستی که حتی در شروع کتاب درسی ام نوشته ام من به تو میرسم به قرآن ...به یمن معجزه آری...نخند زیتون بزن عین من، نصفه شبی  زیتون خوردنم گرفته ؛ زده به سرم گل گندمم...

زمستانه:

▪ ▫ ▪

این باد

زیر دستِ پاییـز بزرگ شده !

این کارها به زمستـان نمیخورد !

پخش کردنِ عطـرت در هوا را

باید از پاییــز

یـاد گرفته باشد ...

مریم قهرمانلو


۰۰:۰۰

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan