خدایا به معجزت نیاز دارم

خدایا...

خدایا یعنی چی شده؟

خدایا خیلی بیقرارشم

بیقرار گل گندمم

خدایا تو که میدونی من دستم کوتاست

خدایا نذار ازمن دورش کنن نذار خداجونم

۰۲:۰۸

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan