سرم درد میکنه

آخ خدا سرم درد میکنه چشمم درد میکنه

خدا ملیحه رو بکش همه از دستش راحت بشن

ملیحه رو بکش بابا راحت بتونه پادشاهی کنه

ملیحه رو بکش مامان حرص ترشیده بودنشو نخوره

ملیحه رو بکش داداش بی غریبه بشه

ملیحه رو بکش آبجی بی غرغرو بشه

ملیحه رو بکش دوستاش بی بی وفا بشن

ملیحه رو بکش فقط قبلش مواظب گل گندمم باش من همش یواشکی دوسش دارم

سرم خیلی درد میکنه گل گندمم


۲۳:۱۵

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan