فقط شبیه خودتی


دارم فکر میکنم به تو ...به چیزای خوب...به روزای خوب...

چیه؟ نکنه فکر کردن به خوشبختی ام بهم نیومده؟

دلم برات تنگ شده گل گندمم

الان دارم این آهنگ بنیامینو زمزمه میکنم...

بیای توی فال خودم ، فقط بشی مال خودم

تا که حسودی بکنم ، خودم به این حال

۰۰:۲۰

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan