ریشه های جنگل دلمان گیر هم اند گل گندمم


درخت عاشق بود یا پاییز؟

کسی نمی دانست

ولی ریشه های جنگل

دلشان عجیب 

گیر بود.


شاهنده سبحانی

*گل گندمم*

پ.ن:

من پاییزم تو درخت گل گندمم؟یا چی؟


درخت


۰۰:۰۰

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan