قرار گریه های من...گل گندمم

قدرت را میدانم ...

زمان هایی هست که با چشم هایت که توی عکست زل زده اند به من حرف می زنم ..دعوایت میکنم ...حتی سرت داد هم میزنم

همه اش به تو میگویم حواست به من باشد...اما تو هیچ وقت هوای من را نداری ،حواست به من نیست...

که اگر بود میدانستی چقدر دل نگرانت میشوم وقتی هیچ خبری از تو ندارم آخر من سراغت را از چه کسی‌بگیرم جز آن اینستاگرام لعنتی ات که چند روز است هیچ پستی نگذاشته ای ... قدرت را میدانم حتی اگر در این بی خبری بمیرم 


(ماه مخفی شدنش نیز تعادل دارد)


☘☘☘


وقتی

قرارهای دلم

بی حساب میشود

لجباز میشوی

میلغزی از چِشَِم...


#امضاء_ملیحه_کی_پور

#گل_گندمم۰۴:۲۵

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan