فراموشم کردی گل گندمم؟

یادم نمیکنی

وز یادم نمیـروی

یادت بخیـر یار فرامــــــوشکار من ...

(استاد شهریار)

**گل گندمم**

للهم  احفِظْ مَحبوبی مِنْ جَمیعِ الْبَلایا...

۱۶:۰۱

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan