ماه .گل گندمم

ماه 

پس لرزه های نبودن توست

در حجم ِ تاریکی ِ سرمای شب ِ مانده در وجودم

مثل تکه ای یخ ،سرد و بی تاب...

ذوب میشود بین دندان هایم

امضاء:ملیحه کی پور

**گل گندمم**

(اللهم احفظ محبوبی من جمیع البلایا)

ماه قشنگه تو آسمون هوای گل گندمم رو داری؟ ماه جان دلتنگشم

۰۰:۰۰

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan