ماه .گل گندمم

ماه 

پس لرزه های نبودن توست

در حجم ِ تاریکی ِ سرمای شب ِ مانده در وجودم

مثل تکه ای یخ ،سرد و بی تاب...

ذوب میشود بین دندان هایم

امضاء:ملیحه کی پور

**گل گندمم**

(اللهم احفظ محبوبی من جمیع البلایا)

ماه قشنگه تو آسمون هوای گل گندمم رو داری؟ ماه جان دلتنگشم

۰۰:۰۰

برف و کولاک زده ... بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم گل گندمم

سکوت

کاغذ سپیدی 

در دستان توست

حرفی بنویس برای شکستنش...

امضاء :ملیحه کی پور

**گل گندمم**

(اللهم احفظ محبوبی من جمیع البلایا)


کجایی گل گندمم چرا ازت خبری نیست؟داری من میکشی ...


۱۷:۴۲

فال می گیرم گل گندمم

حال ِ خودم و روزهایم را
از نو برایت فال می گیرم
تو چای می نوشی و من دارم
از دوری ات سر درد می گیرم

امضاء : ملیحه کی پور
**گل گندمم**
(اللهم احفظ محبوبی من جمیع البلایا)
۱۲:۴۵

سرم درد میکنه گل گندمم

ولشان کن بگذار برای خودشان بیایند

راه بروند

بازی کنند درون سرت

این کلمات باید با درد سر

جان بگیرند 

**امضاء:ملیحه کی پور**

**گل گندمم**

(اللهم احفظ محبوبی من جمیع البلایا)

۰۲:۳۸

قرار گریه های من...گل گندمم

قدرت را میدانم ...

زمان هایی هست که با چشم هایت که توی عکست زل زده اند به من حرف می زنم ..دعوایت میکنم ...حتی سرت داد هم میزنم

همه اش به تو میگویم حواست به من باشد...اما تو هیچ وقت هوای من را نداری ،حواست به من نیست...

که اگر بود میدانستی چقدر دل نگرانت میشوم وقتی هیچ خبری از تو ندارم آخر من سراغت را از چه کسی‌بگیرم جز آن اینستاگرام لعنتی ات که چند روز است هیچ پستی نگذاشته ای ... قدرت را میدانم حتی اگر در این بی خبری بمیرم 


(ماه مخفی شدنش نیز تعادل دارد)


☘☘☘


وقتی

قرارهای دلم

بی حساب میشود

لجباز میشوی

میلغزی از چِشَِم...


#امضاء_ملیحه_کی_پور

#گل_گندمم۰۴:۲۵

اینجا شب نیست

این شهر مرا با تو نمیخواست عزیز...

بیخود نبود بعدِ تو با گریه
خط می زدم روزای تقویمو
دلشوره های بی تو ،بعد تو
آتیش زده چشم انتظاریمو...
امضاء:ملیحه کی پور
رمزه تموم پست های رمزدارم شماره شناسنامه ی خودت است
تنها همان چهار عدد گل گندمم
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan